Bostadsföreningen Fasanen uppfördes 1961 och bestod då av 96  lägenheter.

Under årens gång blev det större och större efterfrågan på lägenheter med 4 rum och kök. Från början fanns det endast 3 lägenheter med 4 rum och kök. Dessa låg i 4A.
BRF Fasanen beslutade att slå ihop ett antal lägenheter så att man kunde tillmötesgå denna efterfrågan och 2008 har man 8 st. 4 rumslägenheter.
Dessa lägenheter har kommit till genom att man har slagit ihop befintliga lägenheter.
I vissa fall har det varit så att en hyresgäst som har haft en 2 rums lägenhet har varit i behov av en större lägenhet.
När sedan en mindre lägenhet intill, i samma trappa, har blivit ledig har an tagit tillfället i akt att slå ihop dessa 2.
 
BRF. FASANEN
Glöm inte att kolla "Viktiga nyheter" längst ner till vänster
Copyright © 2009 by Lise Danielsson All Rights reserved lise.danielsson@telia.com
Foto & historik

Perstorp

Fotoalbum

Januari 2007 påbörjades en omfattande renovering av bostadsområdet Fasanen.

Alla 4 hus, Fasanvägen 2-8 fick nya fönster och blev tilläggsisolerade.


*****************


Det byggdes även ett stort och fint sophus mellan Fasanvägen 4 och 6.
Foto från detta kan Ni se på sidan "Sophuset"
Här kommer snart bättre bilder från området "Fasanen"

Innan renoveringen.
Innan01
Innan02
Innan03
Innan04
Innan05
Innan06
Innan07
Innan08
Innan09
Innan10
Klicka på lilla bilden om du vill se den i större format
Efter renoveringen.
Efter01
Efter02
Efter03
Efter04
Efter05
Efter06
Efter07
Efter08
Efter09
Efter10