På denna sida kommer vi att ta upp vad det innebär att bo i en bostadsrätt.

Grannar   Lägenhetens skötsel   Inre fonden   Hyra  
  Diverse utrymmen   Parabolantenner   Djur och odjur     Trivselregler
 
BRF. FASANEN
Glöm inte att kolla "Viktiga nyheter" längst ner till vänster
Copyright © 2009 by Lise Danielsson All Rights reserved lise.danielsson@telia.com
Bo i bostadsrätt

Perstorp

Brf är en förkortning för bostadsrättsförening.
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att bl.a. upplåta bostadsrätter.
När du köper en lägenhet i HSB blir du samtidigt delägare i en bostadsrättsförening.

Att vara delägare i en bostadsrättsförening ger dig både rättigheter och skyldigheter. De boende ansvarar gemensamt för fastigheten och den yttre miljön medan varje ägare har eget ansvar för sin lägenhet. Vill du t ex tapetsera, avgör du det själv. Vid väsentliga förändringar, som vid t ex ingrepp i bärande vägg, avloppsledningar mm, behöver du ett godkännande från föreningens styrelse.

HSB bygger på den kooperativa tanken där man genom samverkan skapar och utvecklar ett tryggt boende. En gång om året hålls föreningsstämma där de boende väljer styrelse och revisor. Varje medlem har en röst och kan också lämna in motioner till föreningsstämman.
Som boende i bostadsrätt har du ett antal möjligheter eller rättigheter men du har också ett antal skyldigheter. Några gäller dina grannar - andra gäller ditt boende.

Ta hänsyn till dina grannar.

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att du i ett flerfamiljshus har både äldre och yngre grannar runt omkring dig.
Störningar som t ex. höga skrik, hög musik och liknande bör generellt undvikas och får inte förekomma klockan 22-06.
Ska du ha fest med många besökare, är det bra att i förväg informera dina grannar.

Ansvar.

Du som bor i en bostadsrätt är ansvarig för alla som tillhör ditt hushåll men även för dina besökare.

Underhåll och ombyggnad.

Föreningen och medlemmarna har ansvar för olika delar av fastigheten. Huvudprincipen är att medlemmarna ansvarar för allt som tillhör lägenheten medan föreningens ansvarar för fastighetens utsida och de gemensamma delarna.

Service och reparationer.

Bostadsrättsinnehavaren svarar för alla reparationer. Saker som går sönder och tillhör lägenheten ansvarar varje bostadsrättshavare själv för. Det gäller allt som tillhör lägenhetens inre: rummens väggar, golv och tak, köksinredning, badrum och övriga utrymmen samt glas i fönster och dörrar och även lägenhetens inner- och ytter dörrar.

Åtgärda fel i lägenheten genast.


Du är skyldig att åtgärda eventuella fel och brister som uppstår i lägenheten.
Om ett fel uppstår med större skada som följd och du inte har anmält det kan du bli ersättningsskyldig.

Vårda lägenheten väl.

Som medlem bör du vara rädd om din lägenhet genom att sköta den väl och hålla den snygg. Det låter kanske som en självklarhet, men det förtjänar att påpekas i alla fall. Genom att ha en snygg och välskött lägenhet behåller du dess värde.

Ombyggnad.

Bostadsrättsägaren bestämmer fritt över sin lägenhet. Vid "väsentlig ombyggnad" ska dock styrelsen informeras och ombyggnaden godkännas. Det kan gälla t ex. vid ändring av planlösning, påverkan på VVS och el-installationer. Tänk speciellt på tätskikten vid ombyggnad av badrum och toalett. Arbetet måste utföras av auktoriserad fackman med försäkring.

Inre fond

Så här gör du uttag ur "Inre fond":
* Fakturan skall vara betald och utställd på dig som bostadsrättsinnehavare - inte på HSB.
* Du visar upp fakturan för Vicevärden som kontrollerar att åtgärderna berättigar till uttag och att du har tillgodo på fonden.
* Vicevärden fyller i blanketten för "Utbetalning ur fond för inre underhåll".
* Du skriver som bostadsrättshavare under samma blankett vid "undertecknad bostadsrättshavare önskar få ovan angivet belopp utbetalt".
* Vicevärden lämnar blanketten till HSB-kontoret som gör utbetalningen till dig genom insättning på ditt bankkonto, alternativt via utbetalningsavi.
* Glöm inte att ta  med dig clearings och kontonummer till ditt bankkonto.


Betala månadsavgiften/hyran i tid.

Du måste betala i förskott varje månad. Pengarna skall vara föreningen till handa den sista i varje månad. Tänk även på att banken behöver tid för sin handläggning. En bra lösning är att låta betalningen ske via autogiro.
Vid försenad betalning skickas ett brev till Inkasso ut efter 7 vardagar. Den lagstadgade inkassoavgiften är 160 kr. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta.
Betalas inte denna så kommer det att hamna på Styrelsens bord och det kan då bli tal om en avhysning från lägenheten och föreningen.
Om du får problem med att betala avgiften/hyran i tid måste du ta kontakt med Vicevärden i din förening.
Ju tidigare du tar kontakt desto större är möjligheten att vi kan lösa dina problem.

Hyra ut i andra hand.

Man kan, enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar, hyra ut sin lägenhet i andra hand, men då måste styrelsen ge sitt tillstånd och ett andrahandskontrakt måste skrivas.


Tvättstugan

Tvättstugan är en av de viktigaste platserna i huset för att skapa goda grannrelationer. Följ reglerna i tvättstugan. Detta är mycket viktigt! Var rädd om maskinerna när du använder dem - läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna såväl som för torktumlare och torkskåp. Städa efter dig och respektera tvättiderna!

Trapphus och entréer.


Ställ inte saker i trapphuset eller utanför dörren.

Trapphuset är din nödutgång och räddningstjänstens väg in vid brand eller annan fara. 

Att förvara saker utanför sin lägenhet eller förråd bidrar både till en säkerhetsrisk och att det ser skräpigt ut. Saker som står i allmänna utrymmen kan stå i vägen vid en utrymning, särskilt om det sker i mörker. De kan hindra brandmän eller annan räddningspersonal som har bråttom att komma fram. Saker i allmänna utrymmen ökar även risken att någon tänder eld på det för att förstöra.

Cyklar, pulkor och barnvagnar måste ställas i särskilda utrymmen och inte i trapphus och entréer.

Undantaget är handikappredskap som används för dagligt bruk.

Se alltid till att entrédörrarna är stängda och låsta kvälls- och nattetid. Släpp aldrig in obekanta.


Förråd.

Tänk på att inte att inte förvara värdefulla saker i förråden. Tänk även på övriga säkerhets- och miljöaspekter - att inte ha brandfarliga saker som färg och lösningsmedel där.

Balkong.

Man får inte skaka mattor och annat från fönster och balkong. Saker får inte hänge på utsidan av balkongräcket. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen. Det är även förbjudet att mata fåglar från fönster och balkong eftersom detta kan locka till sig råttor och möss.


Parabolantenner.

Efter renoveringen 2007 har styrelsen beslutat att parabolantenner inte får sättas upp på balkongräcken och fasader mm.

Parabolen får endast ställas på balkonggolvet.

Bostadsrättsföreningen har avtal avseende kabel-tv med Canal Digital.

Genom att ta kontakt med dem kan man själv abonnera på deras TV-kanaler om det finns någon kanal man önskar , utöver föreningens utbud. Därigenom kan man kanske eliminera behovet av en egen parabolantenn.


Ohyra och skadeinsekter.

Om du får ohyra som mjölbaggar, myror eller liknande, måste du ta kontakt med oss genast så att de inte sprider sig. Det är viktigt att vara observant även på små signaler och informera oss i ett tidigt skede om man ser tecken på eller misstänker skadeinsekter.

Hundar och katter.

Se till din hund och din katt! Det finns klara reglar för hundar och katter i bostadsområden. Det handlar om att ta hänsyn till andra. Plocka upp efter djuren!

Rastning av hundar förbjudet inom bostadsområdet.

Hundar som uträttar sina behov på grönområden inom bostadsområdet kan utgöra en hälsorisk för barn som leker där och alla får väl hålla med om att det inte är så trevligt att få hundbajs under skon för att sen kanske få in det i hallen. Det finns även dem som är rädda för lösspringande hundar.
 
 
 
 
 
 
 
I BRF Fasanen har vi följande "Trivselregler"
 
Föreningens bostadsrättsinnehavare och hyresgäster erinras om att:

¤  lägenheten får inte användas för annat ändamål än det som som anges i upplåtelsesavtalet - detta gäller även garageutrymmen,
¤  uthyrning av lägenhet och avsevärd förändring av lägenhet kräver styrelsens medgivande,
¤   uppkomna skador skall omedelbart anmälas till styrelsen eller vicevärden.
¤  kostnader för åtgärdande av skador eller skadegörelse i entréer, trappuppgångar, vinds- och källarutrymmen samt på utvändiga anläggningar belastar medlemmarna,
¤   sparsamhet med el och vatten skall iakttas.

För att bevara trevnaden inom bostadsområdet erinras vidare om att:
¤   sopor skall källsorteras i för ändamålet avsedda kärl.

Mera information finner du här på hemsidan på sidan "Soprummet" eller i Renhållningsbolagets bok "Hushållets lilla källsorteringsbok". Om du inte har fått boken kan du hämta ett exemplar på vicevärdskontoret på onsdagar mellan 18 och 18.30 eller du kan gå in på denna länk på Internet  Källsortera dina sopor

¤  entrédörr skall hållas låst efter kl. 21.00,
¤  dörrar till källare skall hållas låsta,
¤  maskiner och tvättutrymmen skall rengöras efter användandet,
¤  överenskomna tvättider skall hållas,
¤  piskställningarna på gården får inte användas efter kl. 20.00,
¤  trafikreglering gäller inom föreningens markområde,
¤  fordon får endast stå på anvisade parkeringsplatser,
¤  hundar och katter får inte rastas inom föreningens område. Hundar som uträttar sina behov på grönområden inom bostadsområdet kan utgöra en hälsorisk för barn som leker där och alla får väl hålla med om att det inte är så trevligt att få hundbajs under skon för att sen kanske få in det i hallen. Det finns även dem som är rädda för lösspringande hundar.
¤  fåglar får inte matas från balkonger eller fönster,
¤  barnvagnar, cyklar mm får ej förvaras i trapphuset.                      Trapphuset är din nödutgång och räddningstjänstens väg in vid brand eller annan fara. Att förvara saker utanför sin lägenhet eller förråd bidrar både till en säkerhetsrisk och att det ser skräpigt ut Saker som står i allmänna utrymmen kan stå i vägen vid en utrymning, särskilt om det sker i mörker. De kan hindra brandmän eller annan räddningspersonal som har bråttom att komma fram. Saker i allmänna utrymmen ökar även risken att någon tänder eld på det för att förstöra.

¤  inkoppling av disk- och tvättmaskiner skall göras av fackman,
¤  inglasning av balkonger får endast ska efter avtal har upprättats med bostadsrättsföreningen eller hyresvärden,
¤  balkonglådor skall placeras på insidan av balkongen,
¤  parabolantenn får ej sättas upp på någon del av husets utsida,
¤  musik på hög ljudnivå eller andra störningar får ej förekomma.
Ett litet tillägg:
På Fasanvägen bor det många barnfamiljer och ett problem är därför alla cigarettfimpar som slängs överallt.
Små barn har en viss förmåga att stoppa allting i munnen och händer detta med en cigarettfimp kan de bli väldigt sjuka.

Vissa av de äldre barnen går och plockar fimpar för att sedan själva röka upp dem.
Hjälps vi åt med detta tror vi att alla kommer att trivas i ”Fasanen”